Asimetrías y black and white

Asimetrías y black and white